Het doel van dit meldpunt is om zicht te krijgen op klachten die ontstaan na het gebruik van cosmetica. Met uw melding helpt u ons meer inzicht te krijgen in de oorzaken van huidklachten en de aard van de klachten die mogelijk door cosmetica worden veroorzaakt. Hiermee kan het aantal klachten op termijn mogelijk worden teruggebracht. Het is belangrijk dat alle klachten gemeld worden, ook als ze vanzelf verdwijnen als het gebruik van het product is gestaakt.

Wat is het doel van het online meldpunt?

Wat is het doel van het online meldpunt?

Het doel van dit meldpunt is om zicht te krijgen op klachten die ontstaan na het gebruik van cosmetica. Met uw melding helpt u ons meer inzicht te krijgen in de oorzaken van huidklachten en de aard van de klachten die mogelijk door cosmetica worden veroorzaakt. Hiermee kan het aantal klachten op termijn mogelijk worden teruggebracht. Het is belangrijk dat alle klachten gemeld worden, ook als ze vanzelf verdwijnen als het gebruik van het product is gestaakt.

Welke informatie moet gemeld worden?

Welke informatie moet gemeld worden?

Het is belangrijk dat uw melding zo volledig mogelijk is. Dit maakt het makkelijker om naar aanleiding van uw klacht eventueel vervolgstappen te ondernemen. In het meldingsformulier staan vragen over de klacht zelf, over het product, of u al stappen hebt ondernomen naar aanleiding van uw klacht (bijvoorbeeld terug naar de winkel of naar de huisarts) en of u vaker huidklachten hebt. Aan het eind kunt u – als u dat wilt - uw naam en adres opgeven zodat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) u voor aanvullende vragen kan benaderen. Uw privacy wordt hierbij gewaarborgd; de Wet bescherming persoonsgegevens wordt in acht genomen.

Wanneer moet ik melden?

Wanneer moet ik melden?

Bij voorkeur zo spoedig mogelijk nadat u de klacht heeft geconstateerd. Het kan gebeuren dat u zich pas later realiseert dat u een klacht hebt gehad. U kunt uw klacht melden tot drie maanden nadat de klacht is ontstaan, ook als ze vanzelf zijn verdwenen.

Wat is de rol van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in dit project?

Wat is de rol van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in dit project?

Alle meldingen worden geanalyseerd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Als er in korte tijd veel of ernstige meldingen binnenkomen over een bepaald product kan de NVWA besluiten om maatregelen te nemen. De NVWA is opdrachtgever voor dit online meldpunt.

Als u uw contactgegevens achterlaat, kan de NVWA contact met u opnemen als aanvullende informatie nodig is of om het product bij u op te halen. In dat geval is het handig als u het product en de verpakking nog in huis heeft. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op het registreren van uw gegevens. Overigens is het niet verplicht contactgegevens in te vullen. U kunt ook anoniem uw klacht melden. 

Wat gebeurt er met mijn melding? Krijg ik nog een terugkoppeling wanneer ik een klacht heb gemeld?

Wat gebeurt er met mijn melding? Krijg ik nog een terugkoppeling wanneer ik een klacht heb gemeld?

De gegevens worden gebruikt om de klacht te beoordelen, waarna de NVWA bepaalt welke vervolgstappen worden ondernomen. Wij kunnen niet op elke melding reageren. In sommige gevallen kan de NVWA contact met u opnemen voor aanvullende informatie of om het product bij u op te halen. In dat geval is het handig als u het product en de verpakking nog in huis heeft.

Is mijn privacy gewaarborgd?

Is mijn privacy gewaarborgd?

Uw privacy is gewaarborgd, want de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Is dit meldpunt opgezet omdat testen van cosmetica op dieren niet meer mag?

Is dit meldpunt opgezet omdat testen van cosmetica op dieren niet meer mag?

Vanaf 11 maart 2009 geldt er in de Europese Unie een test- en handelsverbod voor cosmetica waarvan de ingrediënten of combinaties van ingrediënten op dieren zijn getest. In Nederland is dit opgenomen in het Warenwetbesluit cosmetische producten. De veiligheid van cosmetica moet nog steeds door de fabrikant of importeur worden onderbouwd voordat een product op de Nederlandse markt mag worden gebracht. 
Dit meldpunt staat los van het test- en handelsverbod op dierproeven.