Hoe wordt de veiligheid van cosmetica in Nederland gewaarborgd?

Hoe wordt de veiligheid van cosmetica in Nederland gewaarborgd?

Alle cosmeticaproducten die op de Nederlandse markt worden gebracht moeten voldoen aan de Warenwet. Fabrikanten van cosmetica zijn verplicht een veiligheidsbeoordeling te doen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ziet erop toe dat producten op de Nederlandse markt aan de wettelijke eisen voldoen.

Hoe zorgt de fabrikant voor de veiligheid van cosmetica?

Hoe zorgt de fabrikant voor de veiligheid van cosmetica?

Volgens de wet moet elke fabrikant in Nederland voor elk cosmeticaproduct een veiligheidsbeoordeling uitvoeren. Zo’n beoordeling houdt in dat de fabrikant kijkt naar de veiligheid van elk ingrediënt (bestanddeel) van een cosmeticaproduct en naar de blootstelling aan deze ingrediënten. Blootstelling wil zeggen de mate waarin we ermee in aanraking komen. Dat hangt af van hoeveel we opbrengen, hoe vaak, waar we het opbrengen en hoe lang het product blijft zitten. Hoe meer we opbrengen en hoe langer het blijft zitten, hoe groter de blootstelling. 
Bij de veiligheidsbeoordeling gaat de fabrikant uit van een “te verwachten gebruikspatroon”, dus hoeveel iemand bij gewoon gebruik zal gebruiken. Het is daarom belangrijk om op het etiket te kijken wat “normaal gebruik” is. 
Cosmetica zijn niet oneindig houdbaar, net zoals voedingsmiddelen. Op het etiket geeft de fabrikant aan hoe lang de cosmetica houdbaar zijn. Is deze datum verstreken dan kan het zijn dat cosmetica er niet meer goed uitzien, een vreemde geur hebben of niet meer veilig zijn. 
Alle cosmeticaproducten die op de Nederlandse markt worden gebracht moeten voldoen aan de Warenwet. Fabrikanten van cosmetica zijn verplicht een veiligheidsbeoordeling te doen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ziet erop toe dat alle producten op de Nederlandse markt aan de wettelijke eisen voldoen.

Wat is de rol van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) bij de veiligheid van cosmetica?

Wat is de rol van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) bij de veiligheid van cosmetica?

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) is de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van cosmetica. Leden van de NCV zijn fabrikanten en importeurs van cosmetica. Ook lid zijn groot- en detailhandel en inkoopcombinaties, detailhandels die in de winkel alleen cosmetica van eigen merk(en) verkopen en toeleveranciers, waaronder contactlaboratoria. De NCV ondersteunt haar leden onder meer door het geven van informatie over veiligheid van cosmetica.

Welke rol speelt de Nederlandse overheid bij veiligheid van cosmetica?

Welke rol speelt de Nederlandse overheid bij veiligheid van cosmetica?

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ziet er in Nederland op toe dat cosmetica voldoen aan de eisen die de wet stelt en bewaakt daarmee de veiligheid van cosmetica. De NVWA toetst de veiligheidsbeoordelingen van de fabrikanten. Ook bezoekt de VWA bedrijven die cosmetica produceren en kijkt daar of dat goed en veilig gebeurt. Daarnaast neemt de NVWA steekproeven van cosmetica die in de winkel verkrijgbaar zijn.

Wat is er in de wet vastgelegd over de veiligheid van cosmetica?

Wat is er in de wet vastgelegd over de veiligheid van cosmetica?

De eisen waaraan cosmetica en ingrediënten (bestanddelen) in cosmetica moeten voldoen, zijn vast gelegd in de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG). In deze verordening is bepaald dat cosmetische producten de gezondheid van de mens niet mogen schaden. Voor een cosmeticaproduct op de markt komt dient het uitvoerig te zijn beoordeeld op veiligheid. Op het etiket dienen waarschuwingen die nodig zijn voor veilig gebruik duidelijk te worden vermeld. Ook moeten alle ingrediënten op het etiket van het product staan, zodat de consument weet wat hij koopt.