Welke producten/ingrediënten geven mogelijk de meeste klachten?

Welke producten/ingrediënten geven mogelijk de meeste klachten?

Dat is lastig te bepalen. Meestal zijn het niet de producten die de klachten veroorzaken, maar de ingrediënten van het product. Het is bekend dat conserveringsmiddelen en geurstoffen klachten kunnen veroorzaken.

Wat staat er op het etiket?

Wat staat er op het etiket?

Fabrikanten zijn in Nederland verplicht om op het etiket te vermelden welke ingrediënten (bestanddelen) gebruikt zijn in het product. Ook de houdbaarheid van het ongeopende product staat erop. Producten zijn dus niet onbeperkt houdbaar. Als het product ongeopend langer dan 30 maanden houdbaar is, wordt de houdbaarheid ná opening aangegeven met het symbool:

Houdbaarheidssymbool cosmetica

 

In of achter het symbool staat het aantal maanden dat het product na opening houdbaar is. Ook zijn er andere aanduidingen voor de houdbaarheid, bijvoorbeeld ‘tenminste houdbaar tot… ’ (t.h.t.) of een expiratiedatum met een maand/jaar (exp.). 
Op een etiket staan nog meer gegevens, zoals: de naam van de fabrikant, waarvoor het product bedoeld is (de functie), het batch- of codenummer. 

 

Wat betekent de aanduiding ‘dermatologisch getest’?

Wat betekent de aanduiding ‘dermatologisch getest’?

Dermatologisch getest betekent dat de fabrikant het product door dermatologen (huidartsen) heeft laten testen bij vrijwilligers. Dit zegt niets over de uitslag van de test. Over de kwaliteit van het onderzoek, of over de omvang van de groep vrijwilligers is niets vastgelegd in de wet. 'Dermatologisch getest' betekent dus alleen dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden. Over de werking van het product zegt het niets. De term is niet wettelijk beschermd en kan uit commerciële overwegingen gebruikt worden.

Wat betekent ‘hypoallergeen’?

Wat betekent ‘hypoallergeen’?

Hypoallergeen betekent dat de kans klein is dat het product een allergische reactie oproept. De fabrikant beslist of dit op het etiket komt. Fabrikanten doen dit meestal als er grondstoffen zijn gebruikt waarvan bekend is dat deze een kleine kans hebben op het veroorzaken van een allergische reactie. De fabrikant verwacht dan dat ook na gebruik van het product geen of weinig allergische reacties zullen optreden. Dit betekent niet dat zo’n product nooit een allergische reactie kan geven. Ook een ‘hypoallergeen’ product kan allergische reacties oproepen bij iemand die daar gevoelig voor is. De term ‘hypoallergeen’ is niet wettelijk beschermd en kan uit commerciële overwegingen gebruikt worden.

Wat betekent ‘dit is een natuurproduct’ of ‘dit product bevat natuurlijke ingrediënten’?

Wat betekent ‘dit is een natuurproduct’ of ‘dit product bevat natuurlijke ingrediënten’?

Als er op het etiket staat: ‘dit is een natuurproduct’, betekent dit dat een groot deel van de ingrediënten uit de natuur afkomstig zijn. Staat er dat het ‘natuurlijke ingrediënten’ bevat, dan betekent dit dat één of meer van de gebruikte ingrediënten afkomstig is uit de natuur. Deze aanduidingen willen niet zeggen dat het product daardoor beter of veiliger is dan producten waar dit niet op staat. Ook natuurlijke ingrediënten in cosmetica kunnen irritatie of een allergische reactie oproepen.

Zijn producten met de termen ‘dermatologisch getest’, ’natuurlijk’ of ’hypoallergeen’ beter dan cosmetica waar dit niet op staat vermeld?

Zijn producten met de termen ‘dermatologisch getest’, ’natuurlijk’ of ’hypoallergeen’ beter dan cosmetica waar dit niet op staat vermeld?

Producten waar dit wel op staat, zijn niet beter dan producten waar dit niet op staat. Producten met de termen ‘dermatologisch getest’ of ‘hypoallergeen’ bevatten vaak minder of geen ingrediënten die mogelijk gevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken. Deze producten veroorzaken misschien minder snel overgevoeligheidsreacties, maar het is geen garantie. Sommige mensen zijn erg gevoelig voor bepaalde stoffen. Ook is het mogelijk dat iemand in de loop van de tijd gevoeligheid voor een bepaalde stof opbouwt.