Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen gesteld door de redactie van het NCRV programma Altijd Wat aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Wat is een MI-allergie en hoe vaak komt het voor?

Wat is een MI-allergie en hoe vaak komt het voor?

Isothiazolinonen zijn een groep van stoffen bestaande uit MI (methylisothiazolinon) , MCI (methylchloroisothiazolinon) en een mengsel van MI en MCI, ook wel bekend onder de naam Kathon CG®. Isothiazolinonen, waaronder MI, worden veel toegepast  als  conserveringsmiddel in o.a. cosmetica.Blootstelling aan isothiazolinonen kan bij sommige mensen leiden tot een allergische reactie. Een allergische reactie is een reactie van het afweersysteem waarbij een overgevoeligheid optreedt voor een bepaalde stof. Huidreacties treden meestal na 24 uur of later na blootstelling op.  Het ziet er meestal uit als huiduitslag (roodheid, schilfering, jeuk). Soms komen ook slijmvliesklachten of benauwdheid voor. Mensen kunnen soms jaren zonder problemen een product gebruiken en dan ineens een allergische reactie krijgen.Hoe vaak MI-allergie voorkomt in de gehele Nederlandse bevolking is niet bekend.

Bij welke personen komt het vooral voor?

Bij welke personen komt het vooral voor?

De meeste mensen krijgen geen klachten na gebruik van cosmetica of andere consumenten producten. Of iemand overgevoelig wordt hangt onder andere af van de hoeveelheid waar aan je blootgesteld wordt. Sommige mensen zijn echter gevoeliger voor bepaalde ingrediënten of bouwen deze gevoeligheid in de loop van de tijd op. Zo kunnen huidbeschadigingen eerder aanleiding geven tot huidreacties tegen dit type allergenen. Dit geldt ook voor MI.

Waar zit de conserveringsmiddel Methylisothiazolinone allemaal in en waarvoor dient het?

Waar zit de conserveringsmiddel Methylisothiazolinone allemaal in en waarvoor dient het?

MI wordt als conserveringsmiddel toegepast in cosmetica en allerlei andere industriële en consumentenproducten, zoals schoonmaakmiddelen en verven. Een conserveringsmiddel is bedoeld om groei van micro-organismen te remmen. Uit een Italiaans onderzoek blijkt dat MCI/MI het meest voorkomende conserveermiddel is in afwasmiddelen, wasmiddelen, wasverzachters en spuitreinigers.

Hoe kan je als consument achterhalen of er conserveringsmiddelen in producten zitten?

Hoe kan je als consument achterhalen of er conserveringsmiddelen in producten zitten?

Voor cosmetica en andere consumentenproducten is het etiket onder meer bedoeld om mensen te informeren over de gebruikte ingrediënten. Dit is belangrijke informatie voor mensen met een allergie voor één of meerdere stoffen. Zo kunnen mensen nakijken of er conserveringsmiddelen, zoals MI, in zitten. 
Als een allergie is vastgesteld door een arts, kunnen mensen een allergiepas bij de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) aanvragen. Deze pas kan je helpen bij het kiezen van producten die het ingrediënt waarvoor je allergisch bent niet bevatten.

Ziet u een stijging van het aantal mensen met deze vorm van contactallergie? Zo ja, is dit in te kaderen in cijfers en/of gegevens?

Ziet u een stijging van het aantal mensen met deze vorm van contactallergie? Zo ja, is dit in te kaderen in cijfers en/of gegevens?

Binnen CESES blijft het percentage personen dat een positieve reactie had op MI en/of MCI in een allergietest ongeveer gelijk gedurende de afgelopen jaren. Studies in omringende landen in Europa laten wel zien dat het aantal mensen met een MI-allergie en of MCI-allergie stijgende is. Zie bijv. de publicaties van het dermatologen netwerk in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.

Wat is de hoofdconclusie van het RIVM-rapport Cosmetovigilance in The Netherlands : Trend report 2011 – 2012?

Wat is de hoofdconclusie van het RIVM-rapport Cosmetovigilance in The Netherlands : Trend report 2011 – 2012?

De hoofdconclusie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-rapport Cosmeticovigilance is dat het gebruik van cosmetische producten soms huidklachten zoals roodheid en jeuk veroorzaakt. Net als voorgaande jaren worden dergelijke klachten vooral gemeld na het gebruik van haarproducten, huidverzorgingsproducten en make-up; vooral bij producten die speciaal zijn bedoeld voor gebruik op of rond de ogen. Daarnaast zijn er relatief veel klachten binnen gekomen over zonnecosmetica. Ook worden regelmatig allergische reacties gemeld als gevolg van geurstoffen en isothiazolinen in cosmetica. 
In CESES behoren isothiazolinonen op dit moment tot de belangrijkste contactallergenen. In het rapport wordt geadviseerd  het voorkomen van MI/MCI allergie goed te monitoren. Hiervoor is het wenselijk dat alle dermatologen bij allergietesten standaard op Isothiazolinonen testen. Daarnaast wordt geadviseerd om over mogelijke beheersmaatregelen na te denken, bijvoorbeeld het aanpassen van de huidige maximaal toegestane concentraties voor MI in cosmetica.

Kunt u wat zeggen over de ernst van de problemen dat het oplevert?

Kunt u wat zeggen over de ernst van de problemen dat het oplevert?

In de meeste gevallen uit de allergische reactie op MI zich in relatief milde klachten, zoals roodheid en jeuk. In sommige gevallen kan de reactie heftiger zijn, bijvoorbeeld na inademing van isothiazolinonen. Dit is uiteraard voor de persoon in kwestie zeer vervelend. Daarnaast worden isothiazolinonen in veel producten gebruikt, waardoor als er eenmaal een MI-allergie is vastgesteld veel producten vermeden moeten worden. Dit kan door het wijdverspreide gebruik van MI mogelijk lastig zijn.

Wat moet er met de bewaarmiddel gebeuren volgens het RIVM? Verboden/verlagen van grenswaarde? Alternatieven bedacht worden?

Wat moet er met de bewaarmiddel gebeuren volgens het RIVM? Verboden/verlagen van grenswaarde? Alternatieven bedacht worden?

Met betrekking tot het gebruik van MI in cosmetica zal de Europese commissie de SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) vragen de veiligheid van de toegestane hoeveelheid MI in cosmetica opnieuw te beoordelen, en indien nodig een nieuwe concentratielimiet voor te stellen. 
Daarnaast zal het Europese Chemicaliën Agentschap (ECHA) beoordelen of gezien de eigenschappen van MI het nodig is om de regels over het vermelden van de aanwezigheid van dit ingrediënt op het etiket van consumenten producten zoals wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en verf aan te passen (http://echa.europa.eu/web/guest/registry-current-classification-and-labelling-intentions?search_criteria=2682-20-4).

Waarom is het belangrijk dat de Europese commissie hier over buigt? Immers in 2004 hadden ze de hoeveelheid Methylisothiazolinone als veilig beoordeeld.

Waarom is het belangrijk dat de Europese commissie hier over buigt? Immers in 2004 hadden ze de hoeveelheid Methylisothiazolinone als veilig beoordeeld.

Het is nodig om de geldende wetgeving continu te toetsen aan de praktijk. Hiervoor zijn monitoringssystemen nodig, zoals het CESES systeem in Nederland. Door nieuw of veranderd gebruik van stoffen in consumentenproducten kunnen er nieuwe allergieën ontstaan of kunnen bekende allergieën ineens meer voorkomen. Deze informatie kan leiden tot nieuwe inzichten en een basis zijn om opnieuw naar stoffen te kijken. Voor isothiazolinonen is dit nu het geval. 
In de afgelopen jaren is de incidentie van allergisch contacteczeem door MI duidelijk toegenomen. Om deze reden is het nodig opnieuw naar de allergene eigenschappen van MI te kijken door de SCCS te vragen om een herevaluatie.Voor Kathon CG® (een mengsel van MCI en MI) geldt een wettelijke concentratielimiet in cosmetica van 0,0015%. MI mag tot een concentratie van 0,01% in cosmetica aanwezig zijn. Sinds 2005 is een trend ingezet om MI (en niet het mengsel) als conserveermiddel in cosmetica toe te passen, omdat gedacht werd dat MI tot minder reacties zou leiden dan de combinatie MCI/MI. Uit een Italiaans onderzoek blijkt dat MCI/MI het meest voorkomende conserveermiddel is in afwasmiddelen, wasmiddelen, wasverzachters en spuitreinigers.

Welke stappen onderneemt het RIVM nu om de bevolking op de hoogte te houden van de mogelijke gevaren van deze middelen op cosmeticaproducten? Komen er bijvoorbeeld brochures?

Welke stappen onderneemt het RIVM nu om de bevolking op de hoogte te houden van de mogelijke gevaren van deze middelen op cosmeticaproducten? Komen er bijvoorbeeld brochures?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zal binnen CESES cosmeticaklachten blijven monitoren en de resultaten aanbieden aan de NVWA en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze zijn openbaar en voor iedereen te lezen via de websites van het RIVM en de NVWA. In principe zijn cosmetica veilig, maar in een aantal gevallen kunnen er klachten optreden. Het is belangrijk dat deze via de website http://www.cosmeticaklachten.nl/ en via dermatologen gemeld worden, zodat potentieel nieuwe allergenen opgespoord kunnen worden of als er in korte tijd veel of ernstige meldingen binnenkomen over een bepaald product kan de NVWA  besluiten om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld nadere uitleg vragen aan de fabrikant.

Welk advies geeft het RIVM aan de consument als mensen gevoelig kunnen zijn van deze middelen? Waar moeten ze op (preventief) op letten?

Welk advies geeft het RIVM aan de consument als mensen gevoelig kunnen zijn van deze middelen? Waar moeten ze op (preventief) op letten?

Als je weet dat je allergisch bent voor MI, is het beter om producten te gebruiken waar isothiazolinonen niet in zitten. Dit kunnen consumenten zelf nakijken op het etiket. Als je niet weet voor welke ingrediënten je gevoelig bent, dan kun je je laten testen door een dermatoloog. Als is vastgesteld voor welke ingrediënten je gevoelig bent, kun je bij de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) een allergiepas aanvragen. Deze pas kan je helpen bij het kiezen van producten die het ingrediënt waarvoor je allergisch bent niet bevatten.